Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

12%

12.00%

Nam Á

10%

10.00%

Châu Phi

10%

10.00%

Đông Á

10%

10.00%

Đông Nam Á

10%

10.00%

Trung Đông

8%

8.00%

Châu Đại Dương

5%

5.00%

Bắc Âu

5%

5.00%

Trung Mỹ

5%

5.00%

Nam Mỹ

5%

5.00%

Bắc Mỹ

5%

5.00%

Tây Âu

5%

5.00%

Đông Âu

5%

5.00%

Nam Âu

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Nam Á 12.00%
Châu Phi 10.00%
Đông Á 10.00%
Đông Nam Á 10.00%
Trung Đông 10.00%
Châu Đại Dương 8.00%
Bắc Âu 5.00%
Trung Mỹ 5.00%
Nam Mỹ 5.00%
Bắc Mỹ 5.00%
Thị trường trong nước 5.00%
Tây Âu 5.00%
Đông Âu 5.00%
Nam Âu 5.00%
Gửi email cho nhà cung cấp này