Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

12%

12.00%

Nam Á

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

10%

10.00%

Đông Nam Á

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

10%

10.00%

Châu Phi

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

10%

10.00%

Trung Đông

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

10%

10.00%

Đông Á

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

8%

8.00%

Châu Đại Dương

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

5%

5.00%

Bắc Mỹ

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

5%

5.00%

Nam Mỹ

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

5%

5.00%

Đông Âu

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

5%

5.00%

Tây Âu

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

5%

5.00%

Trung Mỹ

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

5%

5.00%

Bắc Âu

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

5%

5.00%

Nam Âu

(Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Nam Á 12.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Đông Nam Á 10.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Châu Phi 10.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Trung Đông 10.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Đông Á 10.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Châu Đại Dương 8.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Bắc Mỹ 5.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Nam Mỹ 5.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Đông Âu 5.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Tây Âu 5.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Trung Mỹ 5.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Bắc Âu 5.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Nam Âu 5.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Thị trường trong nước 5.00% Printer Toner Cartridge, Copier Toner Cartridge, Fuser Film, Copier Parts, Pickup Roller
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 95.00%

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 03673447
Gửi email cho nhà cung cấp này